Технологічна практика проводиться для студентів четвертого курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на підприємствах міста та області протягом восьми тижнів.

Основна мета технологічної практики – поглиблення і систематизація теоретичних знань, набутих у навчальному закладі; надбання навичок практичної роботи на основі вивчення діяльності конкретного підприємства; відпрацювання професійних навичок і умінь в умовах реальної робітничої діяльності.

Зміст практики визначається програмою, яка встановлює дидактично обґрунтовану послідовність формування системи професіональних вмінь та навичок випускника.

Технологічна практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь. Контроль за проходженням практики здійснює керівник практики від коледжу та бази практики.

По закінченню практики студенти складають екзамен на отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії у навчально-курсовому комбінаті «Запорізький залізорудний комбінат».

Кiлькiсть переглядiв: 63

Коментарi